Mustafa GozenEPDK, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Pyasa İzleme ve Mevzuat Grup Başkanı

 
Mustafa Gözen 2002 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) çalışmaktadır. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında piyasa izleme ve mevzuat grup başkanıdır. Daha önce kamuya ait madencilik kurumu olan Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğünde proje-tesis, pazarlama-satış ve planlama daire başkanlıklarında yaklaşık 10 yıl süreyle görev yapmıştır. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümünde doktora çalışmasını tamamlamıştır. İşletmelerde şirket değerlemesinde fuzzy küme teorisinin kullanılmasına ilişkin doktora tezi hazırlamıştır. 2010 yılında Jean Monnet bursuyla Birleşik Krallıkta'da Dundee Üniversitesinde enerji finansmanı alanında doktora sonrası araştırma yapmıştır. İlgi alanları; finans, enerji ekonomisi, enerji finansmanı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi konularıdır.