Dennis VolkProgram Yetkilisi – Teknolojik İşbirliği ve Ülke Desteği, IRENA

 
Dennis Volk IRENA üyesi devletlere ve karar alma organlarına yenilenebilir kaynakların enerji sistemlerine entegrasyonu ve geliştirilmesi için tasarım ve uygulama konularında danışmanlık yapmaktadır. Temel ilgi alanları mevcut altyapılar, teknolojik yenileme ve açılım ara zeminlerinde enerji sistemlerinin güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir gelişme ve işleyişini sağlayan kurumsal tasarım seçenekleri ve tekno-ekonomik yönetim çerçeveleridir. Danışmanlık çalışmaları stratejik olarak IRENA Düzenleme Güçlendirme Projesi çatısı altında özetlenmekte olup IRENA üyesi devletler tarafından ifade edilen ihtiyaçlara hitap etmekte ve Afrika, Amerika ve Güneydoğu Asya’daki çok sayıda bölgesel programı kapsamaktadır. Dennis’in danışmanlık çalışmaları ulusal ve uluslararası enerji sistemleri yönetiminde, bu kapsamda serbest piyasaya geçiş ve yenilenebilir enerjiler geliştirilmesi ve entegrasyonu konularında 10 yıllık tecrübesine dayanmaktadır. Alman federal enerji düzenleme kurumunda (‘Bundesnetzagentur’) enerji analisti olarak geçmiş çalışması ışığında çerçeve tasarımı ve uygulamasının pratik zorluklarını yakından tanımakta, bu alandan gelen deneyimini Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bünyesinde edindiği küresel enerji piyasaları ve enerji sistemleri bilgisiyle birleştirmektedir. Çok sayıda karar alma sürecine katkıda bulunmuş ve hedef metin kaleme almıştır.