6. WFER Yan Etkinlikler

ERRA Gelişmekte Olan Piyasalar Düzenleme Birlikleri Toplantısı (Sadece Davetliler)
Galata Salonu

MEDREG Genel Kurulu (Kapalı Toplantı)
Marmara Salonu

ERRA Başkanlık Divanı Toplantısı (Kapalı Toplantı)
Galata Salonu

ICER Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Kapalı Toplantı)
Galata Salonu

Bölgesel Birlik Başkanları Yemeği (Sadece Davetliler)

WIE Yönlendirme Grubu Toplantısı (Kapalı Toplantı)
Rumeli Terası

ICER Akademik Ödül Töreni

ICER Çalışma Grupları Toplantısı (Kapalı Toplantı)
VWG1 Dolmabahçe A Salonu
VWG2 Dolmabahçe B Salonu
VWG3 Galata Salonu
VWG4 Sultan 1 Salonu